Menu

BILJINI MAGNETIĆI

UDRUŽENJE

Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ručne delatnosti i izrade umetničkih dela putem ženskog aktivizma
Glavni ciljevi Udruženja biljini magnetići su sledeci:
Uspostavljanje i dalje razvijanje saradnje među članovima Udruženja.
Zajednička promocija u oblasti ručne delatnosti i izrade umetničkih dela putem ženskog aktivizma.
Zajednički nastup na postojećem tržištu i osvajanja novih.
Aktivna pomoć u uspostavljanju saradnje sa drugim udruženjima i  partnerima.
Negovanje tradicija u oblasti ženskog aktivizma;

Radi  ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
Prikuplja i obrađuje stručnu  literaturu iz sfere domaće radinosti.
Organizuje, samo ili zajedno sa drugim  udruženjima, stručne skupove, savetovanja, seminare radionice i druge  oblike edukacije iz sfere ručne delatnosti.
Daje inicijativu i aktivno učestvuje u obeležavanju manifestcija i sajmova.
Osniva i organizuje posebne sektore, klubove i grupe u okviru Udruženja, za negovanje običaja i tradicije, razvoj i unapređenje  ručne delatnosti i izrade umetnićkih dela putem ženskog aktivizma,manifestacija i sl.
Izrađuje  internet  i druge stručne prezentacije, reklamni  i promotivni materijal  iz sfere ručne delatnosti i izrade umetnićkih dela putem ženskog aktivizma  i sl .


APR dokumenat 1       
APR dokumenat 2                


DEKLARACIJA PROIZVODA

Broj pregleda

9356